Aanmelden voor de Opleiding tot Professioneel Presentatiecoach/ Presentatietrainer/ Masterclasses

Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en de belangstelling groot is, doorlopen de kandidaten een intakeprocedure om te kunnen worden toegelaten voor de opleidingen tot presentatiecoach en/of -trainer. Heb je interesse om aan een opleiding deel te nemen, vul dan onderstaande gegevens in en wij zullen je aanvraag in behandeling nemen. Bij aanmelding voor Masterclasses hoeven de intakevragen niet opnieuw te worden beantwoord.

Motivatie
Hieronder vind je 10 vragen m.b.t. jouw deelname aan de Opleiding tot Professioneel Presentatiecoach/Trainer. Om zo efficiënt mogelijk met elkaar te kunnen werken verzoek ik je de vragen eerlijk, serieus en kernachtig te beantwoorden. Je hebt er niet meer dan 20 minuten voor nodig als je niet te lang nadenkt over de antwoorden maar de vragen impulsief invult. Besef dat je de vragen niet ‘goed of fout’ kan beantwoorden. Je antwoorden worden alleen door de hoofddocent gezien en worden niet gecommuniceerd met je eventuele werkgever.

Voor diegenen die in hun functie niet of nauwelijks coachen of trainen, is het toch belangrijk om de vragen te beantwoorden. Laat de vraag dan betrekking hebben op een situatie die je wel herkent. Vervang het woord coach/trainer dan door ‘begeleider’; denk dan dus aan situaties waarbij je een ander begeleidt of adviseert.

Succes!


MIJN VOORKEUR GAAT UIT NAAR:

het jaar:

Ik doe nu vrijblijvend de intake en wacht op een reactie over mogelijke toelating/ of aanmelding reservelijst

de 6-daagse Opleiding tot Presentatiecoach

de 10-daagse Opleiding tot Presentatiecoach & -Trainer

de 6-daagse Opleiding tot Presentatiecoach plus 4 Masterclasses

de 6-daagse Opleiding tot Presentatiecoach plus 5 Masterclasses

de 6-daagse Opleiding tot Presentatiecoach plus 6 Masterclasses

de 6-daagse Opleiding tot Presentatiecoach plus 7 Masterclasses

de 10-daagse Opleiding tot Presentatiecoach & -Trainer plus 6 Masterclasses

het complete jaaraanbod: de 10-daagse Opleiding tot Presentatiecoach & -Trainer, 6 Masterclasses en de Supervisiesessie

de Supervisiesessie

losse Masterclasses

de 4-daagse Opleiding tot Presentatietrainer (na voltooiing van de 6-daagse Opleiding tot Presentatiecoach)

Anders, namelijk:

IK GEEF MIJ OP VOOR DE VOLGENDE MASTERCLASSES

4-daagse Opleiding tot Presentatietrainer

Lichaamstaal

Coaching bij camerapresentatie

Intervisie: Presentatiecoachen én zelf presenteren

PowerPoint

Hoe train ik een groep?

Storytelling

Stem

19 DECEMBER 2019: Supervisie op jouw coachstijl

20 DECEMBER 2019: Supervisie op jouw coachstijl

Presentatiecoaching bij Spreektrauma 22 maart 2019 - alleen voor gecertificeerden

Deze vragen hoef je alleen te beantwoorden als intake voor de 6-daagse lenteleergang en niet opnieuw als je je inschrijft voor Masterclasses.

INTAKE

Noem 5 onderwerpen van het programma (in volgorde van belangrijkheid) die jou hebben gemotiveerd om deel te nemen aan de Opleiding tot Presentatiecoach

Wat is jouw persoonlijke reden om deel te nemen aan de opleiding?

Noem max. 5 persoonlijke leerdoelen die jij wilt bereiken met de opleiding.

Beschrijf een gebeurtenis die jij als coach, trainer of begeleider hebt 
meegemaakt waar je onzeker van werd en beschrijf kort hoe je erop reageerde.

Denk aan een coachingsessie die jij hebt gegeven waar je een goed gevoel aan over hield en beschrijf kort welke keuzes je toen hebt gemaakt waardoor het zo goed ging. (Zonder coach-ervaring beschrijf je hier een situatie waarbij je een begeleidende rol had).

Wat zou bij een ander weerstand kunnen oproepen aan jouw manier van coachen?

Wat gaat jou het meest moeiteloos af als coach, trainer of begeleider?

Wat zie jij als je zwakke punt(en), dat waaraan je nog mag werken, m.b.t. jouw manier van (presentatie)coachen?

Welk persoonlijk talent gebruik je te weinig wanneer je coacht of traint?

Maak af: De opleiding zal voor mij waardevol zijn als...

Is er nog iets dat je wilt delen m.b.t. de opleiding?

Hoe ben je met de School voor Presentatiecoaching in contact gekomen?

INSCHRIJVING ALS:

medewerker bij een bedrijf of organisatie

ondernemer

ZZP'er

Particulier

PERSOONSGEGEVENS

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Bedrijfsnaam

Functie

Hoogst genoten opleiding

CONTACT

E-mail privé (verplicht)

E-mail werk

Telefoon werk

Telefoon privé

Mobiel

FACTUURGEGEGEVENS

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Inkoopordernummer/referentie

Email-adres voor facturering