Aanmelden voor de Opleiding tot Professioneel Presentatiecoach/ Presentatietrainer/ Masterclasses

IK ZOU WILLEN DEELNEMEN AAN:

het jaar:

de Jaaropleiding tot Gecertificeerd Presentatiecoach

de Jaaropleiding tot Gecertificeerd Presentatiecoach & -Trainer

de losse 4-daagse module tot Presentatietrainer (na voltooiing van de eerder gevolgde Opleiding tot Presentatiecoach)

een of meer losse Masterclasses (na voltooiing van de eerder gevolgde Opleiding tot Presentatiecoach) Geef je keuze onderaan dit formulier aan

Ik verzoek om vrijstelling van 1 of meerdere Masterclasses omdat:

INTAKE

Noem 5 onderwerpen van het programma waardoor je interesse hebt om deel te nemen aan de Opleiding tot Presentatiecoach/ Trainer

Wat is jouw persoonlijke reden om deel te willen nemen aan de opleiding?

Noem een aantal persoonlijke leerdoelen die jij wilt bereiken met de opleiding.

Beschrijf een gebeurtenis die jij als coach, trainer of begeleider hebt 
meegemaakt waar je onzeker van werd en beschrijf kort hoe je erop reageerde.

Denk aan een coaching- of trainingsessie die jij hebt gegeven waar je een goed gevoel aan over hield en beschrijf kort welke keuzes je toen hebt gemaakt waardoor het zo goed ging. (Zonder coach-/ train-ervaring beschrijf je hier een situatie waarbij je een begeleidende rol had).

Wat zou bij een ander weerstand kunnen oproepen aan jouw manier van coachen of trainen?

Wat gaat jou het meest moeiteloos af als coach, trainer of begeleider?

Wat zie jij als je zwakke punt(en), dat waaraan je nog mag werken, m.b.t. jouw manier van (presentatie)coachen of -trainen?

Welk persoonlijk talent gebruik je te weinig wanneer je coacht of traint?

Maak af: De opleiding zal waardevol voor mij zijn als...

Is er nog iets dat je wilt delen m.b.t. de opleiding?

Hoe ben je met de School voor Presentatiecoaching in contact gekomen?

IK GEEF MIJ OP VOOR DE VOLGENDE MASTERCLASSES (alleen voor wie losse Masterclasses wil volgen: de eerste 4 Masterclasses zitten in het standaardprogramma)

Cameracoaching en Mediatraining

PowerPoint

Storytelling

Stem en Lichaamsbewustzijn

De kracht van verbeelding

INSCHRIJVING ALS:

medewerker bij een bedrijf of organisatie

ondernemer

ZZP'er

Particulier

PERSOONSGEGEVENS

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Bedrijfsnaam

Functie

Hoogst genoten opleiding

CONTACT

E-mail privé (verplicht)

E-mail werk

Telefoon werk

Telefoon privé

Mobiel

FACTUURGEGEGEVENS

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Inkoopordernummer/referentie

Email-adres voor facturering

Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Kopje.

Dank voor je inschrijving!


Privacy statement
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. De School voor Presentatiecoaching zal op verzoek uw gegevens uit de database verwijderen.

Copyright 2022 School voor Presentatiecoaching | Algemene voorwaarden