Intake/ Aanmelding voor de Opleiding tot Professioneel Presentatiecoach/ Presentatietrainer

Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en de belangstelling groot is, is er een intakeprocedure om te kunnen worden toegelaten voor de opleidingen tot presentatiecoach en/of -trainer. Als je interesse hebt om aan een opleiding deel te nemen, beantwoord je allereerst onderstaande vragen. Op basis van je antwoorden wordt je uitgenodigd voor een online intakegesprek van max. 20 minuten waarin jij en ook de docent vragen kunt stellen om zorgvuldig te onderzoeken of de opleiding aansluit bij je leervraag en ambitie. Het meedoen aan de intake procedure verplicht nog nergens toe. Als je bent toegelaten na het online intake gesprek, hoef je pas daarna je aanmelding definitief te maken.

Motivatie
Hieronder vind je 10 vragen m.b.t. jouw deelname aan de Opleiding tot Professioneel Presentatiecoach/Trainer. Om zo efficiënt mogelijk met elkaar te kunnen werken verzoek ik je de vragen eerlijk, serieus en kernachtig te beantwoorden. Je hebt er niet meer dan 20 minuten voor nodig als je niet te lang nadenkt over de antwoorden maar de vragen impulsief invult. Besef dat je de vragen niet ‘goed of fout’ kan beantwoorden. Je antwoorden worden alleen door de hoofddocent gezien en worden niet gecommuniceerd met je eventuele werkgever.

Voor diegenen die in hun functie niet of nauwelijks coachen of trainen, is het toch belangrijk om de vragen te beantwoorden. Laat de vraag dan betrekking hebben op een situatie die je wel herkent. Vervang het woord coach/trainer dan door ‘begeleider’; denk dan dus aan situaties waarbij je een ander begeleidt of adviseert.

Succes!


IK ZOU WILLEN DEELNEMEN AAN:

het jaar:

de Basisleergang tot Presentatiecoach (alleen los te volgen wanneer je het het jaar erna aan het Masterclassprogramma deelneemt.)

de Opleiding tot Gecertificeerd Presentatiecoach

de Opleiding tot Gecertificeerd Presentatiecoach & -Trainer

de 4-daagse module tot Presentatietrainer (na voltooiing van de Opleiding tot Presentatiecoach)

Losse Masterclasses (geef je keuze onderaan aan)

de Supervisiesessie

Anders, namelijk:

INTAKE

Noem 5 onderwerpen van het programma waardoor je interesse hebt om deel te nemen aan de Opleiding tot Presentatiecoach/ Trainer

Wat is jouw persoonlijke reden om deel te willen nemen aan de opleiding?

Noem een aantal persoonlijke leerdoelen die jij wilt bereiken met de opleiding.

Beschrijf een gebeurtenis die jij als coach, trainer of begeleider hebt 
meegemaakt waar je onzeker van werd en beschrijf kort hoe je erop reageerde.

Denk aan een coaching- of trainingsessie die jij hebt gegeven waar je een goed gevoel aan over hield en beschrijf kort welke keuzes je toen hebt gemaakt waardoor het zo goed ging. (Zonder coach-/ train-ervaring beschrijf je hier een situatie waarbij je een begeleidende rol had).

Wat zou bij een ander weerstand kunnen oproepen aan jouw manier van coachen of trainen?

Wat gaat jou het meest moeiteloos af als coach, trainer of begeleider?

Wat zie jij als je zwakke punt(en), dat waaraan je nog mag werken, m.b.t. jouw manier van (presentatie)coachen of -trainen?

Welk persoonlijk talent gebruik je te weinig wanneer je coacht of traint?

Maak af: De opleiding zal waardevol voor mij zijn als...

Is er nog iets dat je wilt delen m.b.t. de opleiding?

Hoe ben je met de School voor Presentatiecoaching in contact gekomen?

IK GEEF MIJ OP VOOR DE VOLGENDE MASTERCLASSES (mag ook later)

Cameracoaching en Mediatraining

PowerPoint

Storytelling

Stem en Lichaamsbewustzijn

Supervisie op jouw coachstijl


INSCHRIJVING ALS:

medewerker bij een bedrijf of organisatie

ondernemer

ZZP'er

Particulier

PERSOONSGEGEVENS

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Bedrijfsnaam

Functie

Hoogst genoten opleiding

CONTACT

E-mail privé (verplicht)

E-mail werk

Telefoon werk

Telefoon privé

Mobiel

FACTUURGEGEGEVENS

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Inkoopordernummer/referentie

Email-adres voor facturering

Dank voor je inschrijving!


Privacy statement

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. De School voor Presentatiecoaching zal op verzoek uw gegevens uit de database verwijderen.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. De School voor Presentatiecoaching zal op verzoek uw gegevens uit de database verwijderen.

Copyright 2022 School voor Presentatiecoaching | Algemene voorwaarden

+31 6 42134333 |  info@svpc.nl